موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

مقررات و مجوزها

Flag sv

مجوز کارگزاری قانون مقررات بین المللی IBC 2014

جزیره خودمختار موالی (موهلی) اتحادیه کومور

PO TRADE LTD is registered in the Bonovo Road, Fomboni Island of Mohéli, Comoros Union with the registration number HY00422007 and the license number T2022086.

اداره ثبت شرکت های تجارت بین المللی تأیید می کند که با رعایت کلیه الزامات مربوط به ثبت طبق قانون شرکت تجارت بین الملل، کلیه الزامات قانون مذکور در رابطه با ثبت رعایت شده است. مطابق با دستوری که توسط قانون بین المللی 2001 ایست خودمختار موالی (Mohéli) به دفتر مرجع خدمات بین المللی موالی اعطا شده است.

گواهی مشاهده:

Certificate