Enjin pemaparan carta yang dioptimumkan mengurangkan masa pemuatan dan meningkatkan hayat bateri sehingga 25%.

Polisi Anti Money-Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC)

1. Ia adalah dasar po.trade dan rakaniaga, (kemudian «Syarikat») untuk melarang dan berusaha untuk mencegah pengubahan wang haram dan apa-apa aktiviti yang memudahkan pengubahan wang haram atau pembiayaan pengganas atau aktiviti jenayah. Syarikat memerlukan pegawai, pekerja dan rakaniaga untuk mematuhi piawaian ini dalam mencegah penggunaan produk dan perkhidmatan untuk tujuan pengubahan wang haram.

2. Bagi kegunaan Polisi, pengubahan wang haram secara amnya ditakrifkan sebagai terlibat dalam perbuatan yang direka untuk menyembunyikan atau menyamar hasil yang diperolehi dari hasil jenayah sebenar supaya hasil yang menyalahi undang-undang nampak sah atau merupakan aset yang sah.

3. Secara umumnya, pengubahan wang haram berlaku dalam tiga peringkat. Tunai adalah pertama sekali memasuki sistem kewangan pada peringkat «penempatan», di mana tunai yang dijana daripada aktiviti jenayah ditukarkan kepada instrumen kewangan, seperti kiriman wang atau cek kembara, atau dimasukkan ke dalam akaun di institusi kewangan. Pada peringkat «lapisan», wang dipindahkan atau berpindah ke akaun lain atau institusi kewangan lain untuk memisahkan wang dari asal jenayahnya. Pada peringkat «integrasi», dana diperkenalkan semula ke dalam ekonomi dan digunakan untuk membeli aset yang sah atau untuk membiayai kegiatan jenayah lain atau perniagaan yang sah. Pembiayaan pengganas mungkin tidak melibatkan hasil perlakuan jenayah, tetapi satu percubaan untuk menyembunyikan asal-usul atau penggunaan yang dicadangkan bagi dana, yang kemudiannya akan digunakan untuk tujuan jenayah.

4. Setiap pekerja Syarikat, yang tugasnya berkaitan dengan penyediaan produk dan perkhidmatan Syarikat dan sesiapa yang membuat tawaran secara langsung atau secara tidak langsung dengan pelanggan dari Syarikat, adalah dijangkakan mengetahui kehendak undang-undang dan peraturan yang berkenaan yang akan memberi kesan kepada tanggungjawab kerja beliau, dan hendaklah menjadi kewajipannya afirmatif pekerja tersebut untuk melaksanakan tanggungjawab ini pada setiap masa dengan cara yang mematuhi kehendak undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

5. Undang-undang dan peraturan-peraturan termasuk, tetapi tidak terhad kepada: «Usaha Wajar Pelanggan bagi Bank» (2001) dan «Panduan Umum untuk Pembukaan Akaun dan Mengenalpasti Pelanggan» (2003) Jawatankuasa Basel untuk Penyeliaan Perbankan, Forty + nine Cadangan untuk Pengubahan Wang Haram daripada FATF, Akta Patriot Amerika Syarikat (2001), Undang-undang Pencegahan dan Penindasan Aktiviti Pengubahan Wang Haram (1996).

6. Bagi memastikan dasar umum ini dijalankan, pengurusan Syarikat telah mewujudkan dan mengekalkan program berterusan bertujuan memastikan pematuhan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan dan pencegahan pengubahan wang haram. Program ini bertujuan untuk menyelaraskan keperluan peraturan tertentu sepanjang kumpulan dalam rangka kerja yang disatukan untuk menguruskan risiko kumpulan pendedahan dengan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas di semua unit perniagaan, fungsi, dan entiti undang-undang dengan berkesan.

7. Setiap penajaan Syarikat perlu untuk mematuhi polisi AML dan KYC.

8. Semua dokumentasi pengenalan dan rekod perkhidmatan hendaklah disimpan untuk tempoh masa minimum yang diperlukan oleh undang-undang tempatan.

9. Semua pekerja baru akan menerima latihan anti pengubahan wang haram sebagai sebahagian daripada program latihan mandatori baru. Semua pekerja berkenaan juga dikehendaki melengkapkan AML dan latihan KYC setiap tahun. Penyertaan dalam program latihan tambahan yang disasarkan diperlukan untuk semua warga kerja dari hari ke hari dalam tanggungjawab AML dan KYC.

10. Syarikat berhak untuk meminta Klien mengesahkan maklumat pendaftaran mereka yang dinyatakan pada masa pembukaan akaun perdagangan mengikut budi bicaranya dan pada bila-bila masa. Untuk mengesahkan data, Syarikat boleh meminta Klien untuk menyediakan salinan bernotari: pasport, lesen memandu atau kad pengenalan kebangsaan; penyata akaun bank atau bil-bil utiliti bagi mengesahkan alamat tempat tinggal. Dalam sesetengah kes, Syarikat boleh meminta Klien untuk menyediakan gambar Klien yang memegang kad identiti dekat dengan wajah mereka. Keperluan terperinci untuk pengenalan identiti klien dinyatakan di bahagian Dasar AML pada laman web rasmi Syarikat.

11. Prosedur pengesahan adalah tidak wajib untuk data pengenalan Klien jika Klien tidak menerima permintaan tersebut daripada Syarikat. Klien boleh menghantar salinan pasport atau dokumen lain secara sukarela yang membuktikan identiti mereka kepada jabatan sokongan klien Syarikat untuk memastikan pengesahan data peribadi tersebut. Klien mesti mengetahui bahawa apabila membuat deposit/pengeluaran dana melalui pindahan bank, mereka mesti menyediakan dokumen-dokumen untuk pengesahan penuh nama dan alamat berkait dengan pelaksanaan dan pemprosesan tertentu urus niaga bank.

12. Jika mana-mana data pendaftaran Klien (nama penuh, alamat atau nombor telefon) berubah, Klien bertanggungjawab untuk memaklumkan segera jabatan sokongan klien Syarikat mengenai perubahan-perubahan ini dengan permohonan untuk mengubah suai data-data ini atau membuat perubahan tanpa bantuan dalam Profil Klien.

12.1. Untuk menukar nombor telefon yang dinyatakan pada pendaftaran Profil Klien, Klien mesti menyediakan dokumen yang mengesahkan pemilikan nombor telefon baharu (perjanjian dengan penyedia khidmat telefon mudah alih) dan gambar ID yang dipegang rapat ke muka Klien. Data peribadi Klien mesti sama dalam kedua-dua dokumen.

13. Klien bertanggungjawab untuk kesahihan dokumen-dokumen (salinannya) dan mengakui hak Syarikat untuk menghubungi pihak berkuasa yang berkenaan di negara yang mengeluarkan dokumen bagi mengesahkan kesahihannya.