Motor koji daje optimizovane tabele smanjuje vreme učitavanja i povećava život baterije do 25%.

Otkrivanje odgovornosti

Dostavljena roba i pružene usluge nisu poručene od strane pojedince ili kompanije koja koristi sistem WebMoney Transfer. Kao nezavisna kompanija kao pružalac usluga, mi donosimo nezavisne odluke o cenama i ponudama. Kompanije koje koriste WebMoney Transfer ne naplaćuju bilo kakve naknade i ne primaju bilo koje druge vrste obeštećenja za pružanje ovih usluga i nisu odgovorne za našu aktivnost.

WebMoney Transfer sertifikacija samo potvđuje kontakt detalje i dokazuje identitet. Ona se izvršava na naš zahtev i ne podrazumeva bilo koju vrstu povezanosti sa prodajom WebMoney operatera.