เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%

ข้อตกลงข้อเสนอสาธารณะ

ข้อตกลงข้อเสนอสาธารณะนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ข้อตกลง) ควบคุมข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการของ "PO Trade LTD ซึ่งจดทะเบียนที่ Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia ทะเบียนเลขที่ 2019-00207" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัท) ให้บริการออนไลน์ที่: https://po.life/ ข้อตกลงนี้ผ่านการยอมรับเป็นเอกสารบนเว็บและไม่จำเป็นต้องมีการลงนามโดยฝ่ายต่าง ๆ

ลูกค้า ยืนยันการยอมรับ ข้อตกลงนี้ อย่างสมบูรณ์โดยปริยายในการลงทะเบียน โปรไฟล์ของลูกค้า ที่ เว็บไซต์ของบริษัท ข้อตกลงนี้ยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิก

 • คำศัพท์นิยาม
  • พื้นที่ของลูกค้า – พื้นที่ทำงานที่สร้างขึ้นในอินเตอร์เฟซของเว็บไซต์ซึ่งลูกค้าใช้เพื่อกระทำการเทรดและการกระทำที่ไม่ใช่การเทรด และป้อนข้อมูลส่วนบุคคล
  • ลูกค้า – บุคคลใดก็ตามที่มีอายุเกิน 18 ปี ที่ใช้บริการของ บริษัท ตามข้อตกลงนี้
  • บริษัท – นิติบุคคลที่เรียกว่า "PO Trade" ซึ่งจัดให้มีการดำเนินการดำเนินการเก็งกำไรสำหรับการซื้อและการขายสัญญา CFD การซื้อขายตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้
  • การดำเนินการที่ไม่ใช่การเทรด – การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเติมเงินใน บัญชีเทรดของลูกค้า ด้วยเงินทุนที่จำเป็นในการเทรดหรือการถอนเงินออกจาก บัญชีเทรด สำหรับ การดำเนินการที่ไม่ใช่การเทรด บริษัทใช้ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เลือกตามดุลยพินิจของทางบริษัทและเชื่อมโยงเข้ากับอินเตอร์เฟซที่เหมาะสมใน พื้นที่ของลูกค้า
  • โปรไฟล์ของลูกค้า – ชุดข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ ลูกค้า ที่ลูกค้าได้ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนและการตรวจสอบภายใน พื้นที่ของลูกค้า และจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยของ บริษัท
  • บัญชีเทรด – บัญชีพิเศษบนเซิร์ฟเวอร์ ของบริษัท ที่ช่วยให้ ลูกค้า สามารถการดำเนินการเทรด ได้
  • การดำเนินการเทรด – การดำเนินการอนุญาโตตุลาการสำหรับการซื้อและการขายสัญญาการเทรดที่ดำเนินการโดย ลูกค้า โดยใช้ เทอร์มินัลการเทรด ที่มีอยู่ใน พื้นที่ของลูกค้า
  • เซิร์ฟเวอร์การเทรด – เซิร์ฟเวอร์ที่ บริษัท เป็นเจ้าของ ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์พิเศษไว้ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินการ เทรดและการดำเนินการที่ไม่ใช่การเทรด ของ >ลูกค้าและทำหน้าที่ติดตามสถิติการดำเนินการเหล่านี้
  • เทอร์มินัลการเทรด – อินเตอร์เฟซพิเศษที่อยู่ใน พื้นที่ของลูกค้า เชื่อมต่อกับ เซิร์ฟเวอร์การเทรดของบริษัท และอนุญาตลูกค้า ให้ การดำเนินการเทรดได้
 • บทบัญญัติทั่วไป
  • บริการที่ บริษัท ส่งมอบ เป็นบริการทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้เว็บไซต์ทางการของ บริษัท และ เซิร์ฟเวอร์การเทรด ในการ การดำเนินการเทรด การใช้บริการเป็นการสื่อถึงความพร้อมใช้งานของสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้ได้เสมอบนอุปกรณ์ ของลูกค้า
  • ในกิจกรรมของบริษัท บริษัทได้รับคำแนะนำจากกฎหมายที่มีอยู่เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย บริษัท กำหนดให้ ลูกค้า กรอกข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง และขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบตัวตนของ ลูกค้า ด้วยวิธีที่จำเป็นดังนี้
   • อัปโหลดสำเนาที่สแกนของเอกสารยืนยันตัวตนของ ลูกค้า และสถานที่พำนักจริงไปยัง โปรไฟล์ของลูกค้า;
   • โทรศัพท์ถึง ลูกค้า ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุ
   • วิธีการอื่นที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัท เพื่อยืนยันตัวตนและกิจกรรมทางการเงินของ ลูกค้า
  • ลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงสถานะทางกฎหมาย (นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา) จะไม่มีสิทธิ์เปิด บัญชีเทรด กับ บริษัท มากกว่าหนึ่งบัญชี บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ข้อตกลง นี้ หรือรีเซ็ตผลลัพธ์ของ การดำเนินการเทรด ในกรณีที่มีการลงทะเบียน โปรไฟล์ลูกค้าใหม่อีกครั้ง หรือในกรณีที่มีการใช้งานบัญชีเทรดหลายบัญชีโดยลูกค้าคนเดียวกัน
  • โปรไฟล์ของลูกค้า ผ่านการลงทะเบียนในพื้นที่ปลอดภัยของ พื้นที่ของลูกค้า บนเว็บไซต์ทางการของบริษัท บริษัท รับประกันการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า ตามบทบัญญัติมาตราที่ 8 ของข้อตกลงนี้
  • ลูกค้า มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลการตรวจสอบ พื้นที่ของลูกค้า ที่ได้รับจาก บริษัท ในกรณีที่สูญเสียการเข้าถึง พื้นที่ของลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ บริษัท ทราบทันทีเพื่อปิดกั้นการเข้าถึงเงินทุนใน บัญชีเทรด
  • เมื่อลงทะเบียน บริษัท จะมอบ บัญชีเทรด ให้ ลูกค้า โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นบัญชีที่ ลูกค้า จะดำเนินการเทรดและ >การดำเนินการที่ไม่ใช่การเทรดทั้งหมด
  • บริษัท ดำเนินการเสนอราคาของ ลูกค้า โดยใช้แหล่งใบเสนอราคาที่ชำระเงินของตนเอง ใช้การประมวลผลการเคลื่อนไหวของราคาตามความจำเป็นในการรับรองสภาพคล่องของสัญญาที่เปิดโดย ลูกค้า ราคาของบริษัทอื่น และ/หรือ ราคาที่นำมาจากแหล่งชำระเงินอื่น ๆ ไม่สามารถนำมาพิจารณาเมื่อมีกรณีข้อพิพาท
  • บริษัท มอบเว็บอินเตอร์เฟซที่จัดเตรียมเป็นพิเศษ (เทอร์มินัลการเทรด)ให้กับลูกค้า เพื่อ การดำเนินการเทรด ภายใน พื้นที่ของลูกค้า
  • บริษัท ห้ามมิให้ ลูกค้า กระทำกิจกรรมฉ้อโกงทุกประเภทที่ บริษัท อาจพิจารณาว่า การกระทำของลูกค้า มุ่งเป้าไปที่การได้รับผลกำไรโดยใช้การดำเนินการที่ทาง บริษัท ช่องโหว่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัทไม่แนะนำ การเก็งกำไรโบนัส และการเทรดที่ไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ป้องกันความเสี่ยงการทำธุรกรรมจากบัญชีต่าง ๆ การเก็งกำไรในสินทรัพย์ที่มีปัญหาสภาพคล่อง เป็นต้น ในกรณีนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ข้อตกลง นี้ หรือรีเซ็ตผลลัพธ์ของ การดำเนินการเทรด
  • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ข้อตกลง นี้ หรือระงับการสื่อสารใด ๆ กับ ลูกค้า ในกรณีที่ตรวจพบทัศนคติที่ไม่ยุติธรรมต่อ บริษัท โดยรวมและผลิตภัณฑ์และบริการที่มีให้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การดูหมิ่นพนักงานและหุ้นส่วนของ บริษัท การใส่ร้าย การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับ บริษัท< /b> บทวิจารณ์เชิงลบ พยายามแบล็กเมล์หรือขู่กรรโชกโดย ลูกค้า
  • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการห้าม ลูกค้า คัดลอก การเทรด ของนักเทรดรายอื่น หรือรีเซ็ตผลลัพธ์ของการเทรดที่คัดลอกไว้ ในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดด้านการเทรดหรือการละเมิด ข้อตกลง อื่นใดโดยผู้ให้บริการคัดลอก
  • ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมของเขา/เธอนั้นเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่พวกเขาดำเนินการอย่างเต็มที่
  • ลูกค้ารับทราบและยอมรับหน้าที่ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการเทรด
  • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะและบริการที่นำเสนอ และสิทธิประโยชน์ด้านแรงจูงใจตามดุลยพินิจของบริษัทเอง
  • บริษัทตกลงที่จะให้บริการ ลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่ได้เป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรของประเทศที่ระบุไว้ในมาตรา 11 "รายชื่อประเทศ" ในปัจจุบัน ข้อตกลงหรือดินแดนใดๆ ที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลหรือการควบคุมบังคับใช้ของประเทศเหล่านี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดความพร้อมใช้งานของบริการที่นำเสนอในประเทศเหล่านี้
 • กระบวนการดำเนินการที่ไม่ใช่การเทรด
  • การดำเนินการที่ไม่ใช่การเทรด รวมถึงการปฏิบัติการที่ดำเนินการโดยการที่ ลูกค้า เติมเงิน บัญชีเทรด รวมถึงการถอนเงินออกจากบัญชี (การฝากและถอนเงินทุน)
  • การดำเนินการที่ไม่ใช่การเทรด ดำเนินการโดย ลูกค้า ด้วยการอำนวยความสะดวกของฟังก์ชันใน พื้นที่ของลูกค้า บริษัท ไม่ได้ให้บริการการดำเนินการที่ไม่ใช่การเทรด ที่ร้องขอโดยใช้วิธีการสื่อสารแบบดั้งเดิม(อีเมล ไลฟ์แชท ฯลฯ)
  • ในขณะที่กระทำ การดำเนินการที่ไม่ใช่กาเทรด ลูกค้าจะได้รับอนุญาตให้ใช้เฉพาะเงินส่วนบุคคลที่เก็บไว้ในบัญชีอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงินทางธนาคารที่เป็นของ ลูกค้า เท่านั้น
  • สกุลเงินของ บัญชีเทรด คือดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินนี้ใช้เพื่อแสดงยอดคงเหลือของ บัญชีเทรดของลูกค้า สกุลเงินของ บัญชีเทรด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย ลูกค้า จะมีการคำนวณจำนวนเงินฝากใหม่โดยอัตโนมัติจากสกุลเงินที่ ลูกค้า ใช้เป็นสกุลเงินของ บัญชีเทรด เมื่อ ลูกค้า ฝากเงินเข้าใน < b>บัญชีเทรด กระบวนการเดียวกันนี้เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการถอนเงิน
  • ในกรณีของการแปลงสกุลเงิน บริษัทจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามราคาที่ได้รับจากผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับ ณ เวลาที่ดำเนินการ การดำเนินการที่ไม่ใช่การเทรด
  • บริษัทกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำต่อไปนี้สำหรับการดำเนินการที่ไม่ใช่การเทรด (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น):
   - การฝากเงิน – 0.1 USD;
   - การถอนเงิน – 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ
  • หาก ลูกค้า ใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการเติมเงินเข้า บัญชีเทรด การถอนเงินไปยังวิธีเหล่านี้จะดำเนินการในสัดส่วนเดียวกันกับที่ทำการฝากเงิน หาก บริษัท ไม่สามารถดำเนินการถอนเงินตามวิธีที่ ลูกค้า ระบุไว้ บริษัท จะเสนอให้ ลูกค้า เปลี่ยนช่องทางการชำระเงินที่เลือกเป็นวิธีหนึ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • หาก ลูกค้า ใช้บัตรธนาคารเพื่อเติมเงินใน บัญชีเทรด ลูกค้ารับประกันว่าเขา/เธอใช้เงินทุนส่วนบุคคลเท่านั้น และตกลงว่า บริษัท สามารถ บันทึกรายละเอียดการชำระเงินด้วยบัตรธนาคารเพื่อใช้คุณลักษณะการเติมเงินอย่างรวดเร็วของ บัญชีเทรด ได้ในคลิกเดียว เมื่อ ลูกค้า ใช้ฟังก์ชันที่เหมาะสมใน พื้นที่ของลูกค้า ลูกค้า สามารถปิดใช้งานบริการนี้ได้เมื่อมีการร้องขอ โดยติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ บริษัท

   ตามคำขอของ บริษัท > ลูกค้าตกลงที่จะจัดเตรียมการสแกนยืนยัน/รูปถ่ายของบัตรที่ใช้ในการเติมเงินใน บัญชีการเทรด เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และยังไม่รวมความเป็นไปได้ของการเรียกร้องใด ๆ ต่อ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนที่ฝาก
  • เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานกฎหมายที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่นเดียวกับเพื่อปกป้องเงินทุนของ ลูกค้า การถอนเงินจะต้องดำเนินการโดยใช้วิธีการชำระเงินแบบเดียวกับที่เคยใช้ในการฝากเงิน และโดย โดยใช้รายละเอียดการชำระเงินเดียวกัน
  • บริษัท ไม่อนุญาตให้ใช้บริการที่ให้มาเพื่อดึงผลกำไรจาก การดำเนินการที่ไม่ใช่การเทรด หรือในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้
 • กระบวนการดำเนินการที่เป็นการเทรด
  • การดำเนินการเทรด รวมถึงการดำเนินการเก็งกำไรสำหรับการขายและการซื้อสัญญาการค้าด้วยเครื่องมือการเทรดที่ บริษัท จัดหาให้ การดำเนินการเหล่านี้ดำเนินการผ่าน เทอร์มินัลการเทรด ที่ให้บริการโดย บริษัท ภายใน พื้นที่ของลูกค้า การประมวลผล การเทรดของลูกค้า ทั้งหมดดำเนินการโดย บริษัท โดยใช้ เซิร์ฟเวอร์การเทรด ในการดำเนินการด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม
  • บริษัท เสนอราคาใน เทอร์มินัลการเทรด โดยระบุราคาใน ราคาตลาดของหุ้นขาดทุน เดียว ซึ่งคำนวณตามสูตร: ราคาตลาดของหุ้นขาดทุน = ราคาตลาดของหุ้นราคาเสนอซื้อ + (ราคาตลาดของหุ้นราคาเสนอขาย-ราคาตลาดของหุ้นราคาเสนอซื้อ)/2

   โดยที่: ราคาตลาดของหุ้นขาดทุน - ราคาที่ใช้สำหรับการกระทำการเทรด และธุรกรรมที่ ใช้สำหรับการเปิดและปิดสัญญาการเทรด ราคาตลาดของหุ้นราคาเสนอซื้อ - ราคาเสนอซื้อที่มอบให้กับ บริษัท โดยผู้ให้บริการสภาพคล่อง ราคาตลาดของหุ้นราคาเสนอขาย - ราคาเสนอขายที่มอบให้กับ บริษัท โดยผู้ให้บริการสภาพคล่อง
  • การเทรดบน เซิร์ฟเวอร์การเทรดของบริษัท จะดำเนินการในราคา Pขาดทุน เช่นกัน บริษัทอนุญาตให้มีการเทรดและเสนอราคาตลอดเวลา
  • บริษัทใช้เทคโนโลยีการเสนอราคา «ดำเนินการด้วยราคาตลาด» สำหรับการดำเนิน การเทรด และดำเนินการธุรกรรมในราคาที่มีอยู่ ณ เวลาที่ ลูกค้า คำขอดำเนินการในคิวของคำขอ ของลูกค้า บน เซิร์ฟเวอร์การเทรดของบริษัท ค่าเบี่ยงเบนสูงสุดของราคาที่ระบุใน เทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า จากราคาที่มีอยู่ใน เซิร์ฟเวอร์การเทรดของบริษัท จะต้องไม่เกินค่าของสเปรดเฉลี่ยทั้งสองสำหรับตราสารการเทรดนี้ใน ช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความผันผวนโดยเฉลี่ยของตราสารนี้
  • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ลูกค้า ในการดำเนิน การเทรด หากในขณะที่ส่งคำขอสัญญา บริษัทมีสภาพคล่องไม่เพียงพอในตราสารการเทรดที่เลือกเมื่อสัญญาหมดอายุ ในกรณีนี้ เมื่อคลิกปุ่มที่เกี่ยวข้องใน เทอร์มินัลการเทรด ลูกค้า จะได้รับการแจ้งเตือน
  • จำนวนเงินที่จ่ายให้กับ ลูกค้า ในกรณีที่มีผลเชิงบวกของสัญญาเทรดที่สรุปโดยเขา/เธอจะถูกกำหนดโดย บริษัท เป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงิน หลักประกันที่กำหนดโดย ลูกค้า ณ เวลาที่ดำเนินการตามสัญญาการเทรดโดยใช้องค์ประกอบอินเตอร์เฟซที่เกี่ยวข้องของ เทอร์มินัลการเทรด
  • ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการที่มอบให้โดย บริษัท ลูกค้า ได้รับการเสนอให้ซื้อ ขายสัญญาการเทรด หรือไม่เข้าร่วมในการดำเนินงาน สัญญาการเทรดมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวิธีการซื้อ
  • ลูกค้า มีความเป็นไปได้ที่จะเก็บ การดำเนินการเทรด ที่เปิดพร้อมกันจำนวนเท่าใดก็ได้ใน บัญชีเทรด ของเขาสำหรับวันหมดอายุของสัญญาการเทรดประเภทใดก็ตามที่มีอยู่ ในเวลาเดียวกัน ปริมาณรวมของ การดำเนินการเทรก ที่เปิดใหม่ทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนยอดเงินคงเหลือของ ลูกค้า ใน เทอร์มินัลกาารเทรด
  • บริษัทใช้กลไกบังคับต่อไปนี้สำหรับ การดำเนินการเทรด ด้วยสัญญา CFD ของคลาส "สูง - ต่ำ":
   • ลูกค้า ที่ใช้ เทอร์มินัลการเทรด ที่ให้ไว้ภายใน พื้นที่ของลูกค้า จะกำหนดพารามิเตอร์ของ การเทรด: ตราสารการเทรด, เวลาหมดอายุของสัญญา, ปริมาณธุรกรรม, ประเภทสัญญา («Call» หรือ «Put») ราคาที่แสดงใน เทอร์มินัลการเทรกของลูกค้า คือราคา ราคาตลาดของหุ้นขาดทุน
   • ขึ้นอยู่กับปริมาณสภาพคล่องที่มีอยู่ในผู้ให้บริการสภาพคล่องในปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนของสัญญาการเทรดเป็นเปอร์เซ็นต์ในกรณีที่การดำเนินการเป็นบวกจะถูกกำหนดโดยตราสารการเทรดที่เลือกโดย ลูกค้า ใน เทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า ระดับความสามารถในการทำกำไรถูกกำหนดไว้สำหรับ การดำเนินการเทรด เฉพาะแต่ละรายการ และแสดงอยู่ในอินเตอร์เฟซที่เกี่ยวข้องของ เทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า
   • เมื่อ ลูกค้า คลิกปุ่ม "Call" หรือ "Put" ใน เทอรมินัลการเทรด พารามิเตอร์ของ การดำเนินการเทรด ที่กำหนดโดย ลูกค้าได้รับการแก้ไขและโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์การเทรดของบริษัท เซิร์ฟเวอร์การเทรด ได้รับคำขอจาก เทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และจัดไว้ในคิวเพื่อดำเนินการ ณ จุดนี้ บัญชีการเทรดของลูกค้า จะบันทึกจำนวนหลักประกันสำหรับการดำเนินการตามสัญญาเทรดตามจำนวนเงินที่ ลูกค้า กำหนด
   • ในขณะที่เกิดคิวสำหรับการประมวลผลคำขอของ ลูกค้า เซิร์ฟเวอร์การเทรด จะอ่านพารามิเตอร์หลักของ การดำเนินการเทรด ดำเนินการให้ดำเนินการในราคาที่มีอยู่ในปัจจุบันบน เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท พร้อมด้วยบันทึกการดำเนินการนี้ในฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ การประมวลผลการดำเนินการเทรดจึงดำเนินการโดยเทคโนโลยี "ดำเนินการด้วยราคาตลาด"
   • เวลาในการดำเนินการสำหรับคำขอของ ลูกค้า ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการเชื่อมต่อระหว่าง เทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และ เซิร์ฟเวอร์การเทรด รวมถึงสภาวะตลาดปัจจุบันของสินทรัพย์ ภายใต้สภาวะตลาดปกติ คำขอของ ลูกค้า จะได้รับการประมวลผลภายใน 0 – 4 วินาที ภายใต้สภาวะตลาดที่ไม่ปกติ เวลาในการประมวลผลอาจนานขึ้น
   • ณ เวลาที่สัญญาการเทรดหมดอายุ ราคาที่เข้าในสัญญาจะถูกเปรียบเทียบราคากับราคาปิด ต่อไป จะใช้อัลกอริทึมต่อไปนี้:
    • สำหรับสัญญาประเภท «Call»:
     - หากราคาปิดของสัญญาเกินราคาเปิดของสัญญา (ในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ราคาตลาดของหุ้นราคาเปิด < ราคาตลาดของหุ้น ราคาปิด) จากนั้นให้ถือว่าสัญญาดังกล่าวได้ดำเนินการแล้ว จำนวนมาร์จิ้นคงที่และการจ่ายเงินสำหรับการดำเนินการตามสัญญาการค้านี้จะถูกโอนไปยัง บัญชีการเทรดของลูกค้า ตามมูลค่าที่ระบุไว้ใน เทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า ในขณะที่ เขา/เธอใช้ปุ่ม «Call»
     - หากราคาปิดของสัญญาน้อยกว่าราคาเปิดของสัญญา (ในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ราคาตลาดของหุ้นราคาเปิด > ราคาตลาดของหุ้นราคาปิด) จากนั้นสัญญาดังกล่าวจะถือว่าไม่บรรลุผล การถอนเงินมาร์จิ้นคงที่จาก บัญชีเทรดของลูกค้า เริ่มขึ้นแล้ว
    • สำหรับสัญญาประเภท «Put»:
     - หากราคาปิดของสัญญานี้น้อยกว่าราคาเปิดของสัญญา (ในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ราคาตลาดของหุ้นราคาเปิด > ราคาตลาดของหุ้น< small>ราคาปิด) จากนั้นสัญญาดังกล่าวจะถือว่าได้ดำเนินการ จำนวนมาร์จิ้นคงที่และการจ่ายเงินสำหรับการดำเนินการตามสัญญาการเทรดนี้จะถูกโอนไปยัง บัญชีเทรดของลูกค้า ตามมูลค่าที่ระบุไว้ใน เทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า ในขณะที่ เขา/เธอใช้ปุ่ม «Put»
     - หากราคาปิดของสัญญามากกว่าราคาเปิดของสัญญา (ตามการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ราคาตลาดของหุ้นราคาเปิด < ราคาตลาดของหุ้นราคาปิด) จากนั้นสัญญาดังกล่าวจะถือว่าไม่บรรลุผล มีการถอนเงินออกจาก บัญชีเทรดของลูกค้า ของจำนวนมาร์จิ้นคงที่
   • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขผลลัพธ์ของ การดำเนินการเทรดของลูกค้า ในกรณีต่อไปนี้:
    - การดำเนินการเทรด เปิด/ปิดในราคาที่ไม่ใช่ราคาตลาด
    - การดำเนินการเทรดดำเนินการด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์บอทที่ไม่ได้รับอนุญาต
    - ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ล้มเหลวหรือทำงานผิดปกติอื่น ๆ บน เซิร์ฟเวอร์การเทรด;
    - การดำเนินการเทรด (ล็อค) สังเคราะห์ในสัญญาการค้าอาจถือเป็นโมฆะในกรณีที่มีการเปิดเผยสัญญาณการละเมิดที่ชัดเจน
 • การเสนอราคาและข้อมูล
  • ราคาที่เสนอใน เทอร์มินัลการเทรดของบริษัท ใช้สำหรับ การดำเนินการเทรด เงื่อนไขการเทรดตราสารจะระบุไว้ในข้อกำหนดของสัญญา ปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดระดับราคาปัจจุบันในตลาดอยู่ในความสามารถของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียว ค่าของพวกเขาจะเหมือนกันสำหรับ ลูกค้า ทั้งหมดของ บริษัท< /b>
  • ในกรณีที่การหยุดชะงักของราคาเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ได้วางแผนไว้ซึ่งเกิดจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการซิงโครไนซ์ฐานราคาเสนอสาธารณะบน เซิร์ฟเวอร์การเทรด b> กับแหล่งอื่น ๆ แหล่งที่มาดังกล่าวอาจเป็น:
   A ฐานราคาของผู้ให้บริการสภาพคล่อง;
   B ฐานราคาของสำนักข่าว
  • ในกรณีการคำนวณกำไรล้มเหลวตามประเภทของสัญญาการเทรด/ตราสารอันเป็นผลมาจากการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องของซอฟต์แวร์และ/หรือฮาร์ดแวร์ของ เซิร์ฟเวอร์การเทรด บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการ:
   A ยกเลิกคำสั่งเทรดที่เปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ;
   B ปรับ การดำเนินการเทรด ที่ดำเนินการผิดพลาดตามค่าปัจจุบัน
  • วิธีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณ ราคา และ/หรือจำนวนของ การดำเนินการเทรด (และ/หรือระดับหรือปริมาณของคำสั่งเทรดใด ๆ) จะถูกกำหนดโดยบริษัท และถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับ ลูกค้า บริษัท รับรองที่จะแจ้งให้ ลูกค้า ทราบถึงการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
 • อำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทและลูกค้า
  • ลูกค้า ไม่มีสิทธิ์ขอคำแนะนำการเทรดหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นแรงจูงใจในการดำเนินการ การเทรด จากตัวแทน บริษัท บริษัท รับรองว่าจะไม่ให้คำแนะนำใด ๆ แก่ ลูกค้า ที่เป็นแรงจูงใจโดยตรงให้ ลูกค้า ดำเนิน การเทรด ใด ๆ ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลกับการออกคำแนะนำทั่วไปโดย บริษัท เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การเทรด CFD
  • ลูกค้า รับประกันว่า บริษัท จะคุ้มครองภาระผูกพัน ค่าใช้จ่าย การเรียกร้อง ความเสียหายใด ๆ ที่ บริษัท อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเนื่องจากการไม่สามารถของ ลูกค้า เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อบุคคลที่สามทั้งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใน บริษัท และภายนอก
  • บริษัทไม่ใช่ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) และไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันเนื่องจากความล้มเหลวในช่องทางการสื่อสาร
  • ลูกค้า มีหน้าที่ต้องจัดเตรียมสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนและที่อยู่ที่พำนักอาศัย ตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบอื่น ๆ ตามที่ บริษัท กำหนด
  • ลูกค้า รับรองว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับ บริษัท ในสื่อใด ๆ (โซเชียลมีเดีย กระดานสนทนา บล็อก หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่กล่าวถึงข้างต้น) โดยไม่ได้รับอนุมัติเนื้อหาล่วงหน้ากับตัวแทนอย่างเป็นทางการ
  • ก่อนที่จะเริ่มใช้บริการที่นำเสนอโดย บริษัท ลูกค้า รับประกันว่าเขา/เธอไม่ใช่พลเมืองหรือผู้พำนักถาวรของประเทศที่ระบุไว้ในมาตรา 11 "รายชื่อประเทศ" ของข้อตกลงปัจจุบันหรือดินแดนใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลหรือการควบคุมที่มีผลบังคับใช้ของประเทศเหล่านี้ มิเช่นนั้น ลูกค้ารับรองว่าจะไม่เริ่มใช้บริการหรือหยุดใช้บริการทันที หาก ลูกค้า ละเมิดการรับประกันและภาระผูกพันเหล่านี้ ลูกค้า ตกลงที่จะคืนเงินให้กับ บริษัท สำหรับความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดจากการละเมิดดังกล่าว
  • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ข้อตกลง ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ ลูกค้า ทราบ ข้อตกลงปัจจุบันมีอยู่บนเว็บไซต์ทางการของ บริษัท วันที่แก้ไขจะระบุไว้ในส่วนที่เหมาะสม
  • บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อ ลูกค้า สำหรับความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้บริการที่ บริษัท มอบให้; บริษัท จะไม่ชดเชยความเสียหายทางศีลธรรมหรือการสูญเสียผลกำไร เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน ข้อตกลง นี้หรือเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ของบริษัท
  • วิธีการสื่อสารหลักระหว่าง บริษัท และ ลูกค้า คือบริการสนับสนุนที่อยู่บนเว็บไซต์ ของบริษัท ซึ่งไม่ได้ยกเลิก บริษัท ภาระผูกพันในการให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่ ลูกค้า โดยใช้วิธีและวิธีการสื่อสารอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
  • บริษัท จัดเตรียมขั้นตอนต่อไปนี้ในการชำระหนี้กับ ลูกค้า:
   • บัญชีเทรดของลูกค้า จะดำเนินการโดยอัตโนมัติในกรณีส่วนใหญ่ โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ บริษัท เข้าร่วม ในกรณีพิเศษ ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ของคนกลางทำงานผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลการชำระเงิน บริษัทอาจดำเนินการตามดุลยพินิจของบริษัทอาจประมวลผลเงินคงค้างในบัญชีเทรดด้วยตนเอง หากมีการฝากเงินด้วยตนเอง ลูกค้าจะต้องระบุหมายเลขรหัสการโอน วันที่และเวลา วิธีการชำระเงินที่ใช้ รายละเอียดกระเป๋าเงินของผู้ส่งและผู้รับเมื่อติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของบริษัท
   • การถอนเงินออกจาก บัญชีเทรด ของ ลูกค้า จะดำเนินการในโหมดกำหนดเองเท่านั้น หลังจากที่ลูกค้าส่งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่ลูกค้า ลูกค้าไม่สามารถถอนจำนวนเงินที่เกินจำนวนเงินที่แสดงในบัญชีเทรดของเขา/เธอเป็นยอดคงเหลือที่มีอยู่ เมื่อลูกค้าส่งแบบฟอร์มการถอนเงิน จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องจะถูกหักจากเงินทุนที่มีอยู่ในบัญชีเทรดของลูกค้า การประมวลผลคำขอถอนเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลาสามวันทำการ ในบางกรณี บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลการสมัครสูงสุด 14 วันทำการ โดยจะต้องแจ้งให้ ลูกค้า ทราบล่วงหน้า
 • การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง
  • ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงในประเภทต่อไปนี้:
   • ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียเงินลงทุนที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการเทรดที่มาจากความทุ่มเท ความเสี่ยงดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การประกันของรัฐและไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายใด ๆ
   • ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเทรดออนไลน์ ลูกค้า ตระหนักดีว่า การดำเนินการเทรด ได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยใช้ระบบการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ได้เชื่อมต่อโดยตรงกับแพลตฟอร์มการเทรดทั่วโลกที่มีอยู่ การสื่อสารทั้งหมดดำเนินการผ่านช่องทางการสื่อสาร
   • ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทบุคคลที่สาม
  • ลูกค้า ตระหนักดีว่าเขา/เธอไม่สามารถลงทุนใน บัญชีเทรด ของเขา/เธอได้ การสูญเสียซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของเขาแย่ลงอย่างมากหรือสร้างปัญหาให้กับ < b>ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทบุคคลที่สาม
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริษัทได้รับคำแนะนำจากบทบัญญัติที่ยอมรับโดยทั่วไปในหลักปฏิบัติของโลกสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
  • บริษัท รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า ในรูปแบบที่ ลูกค้า ป้อนในระหว่างการลงทะเบียนบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท และภายใน โปรไฟล์ของลูกค้า
  • ลูกค้ามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลในพื้นที่ของลูกค้าของเขา/เธอ ยกเว้นที่อยู่อีเมล ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเมื่อ ลูกค้า ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของ บริษัท เป็นการส่วนตัวหลังจากระบุตัวตนที่ถูกต้องแล้ว
  • บริษัทใช้เทคโนโลยี "คุกกี้" บนเว็บไซต์ของตนเพื่อจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ
  • บริษัท มีโปรแกรมพันธมิตร แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการแนะนำผ่านพันธมิตร
  • แอปพลิเคชันมือถือของ บริษัท สามารถรวบรวมสถิติที่ไม่เปิดเผยตัวตนในแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง
 • ขั้นตอนการจัดการคำเรียกร้องและข้อพิพาท
  • ข้อพิพาททั้งหมดระหว่าง บริษัท และ ลูกค้า ได้รับการแก้ไขในขั้นตอนคำร้องเรียนโดยการเจรจาและการโต้ตอบ
  • บริษัท ยอมรับการเรียกร้องที่อยู่ในขอบเขตของข้อตกลงนี้นี้ทางอีเมลเท่านั้น support@po-trade.com และไม่เกินห้าวันทำการนับจากวันที่ (วัน) ของคดีที่มีกรณีพิพาท
  • บริษัท มีหน้าที่ตรวจสอบคำเรียกร้องของ ลูกค้า ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันทำการเมื่อได้รับการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ลูกค้า และ เพื่อแจ้ง ลูกค้า เกี่ยวกับผลของการร้องเรียนทางอีเมล
  • บริษัท จะไม่ชดเชยการสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหายทางศีลธรรมแก่ ลูกค้า ในกรณีที่มีการตัดสินใจในเชิงบวกเกี่ยวกับคำเรียกร้อง ของลูกค้า บริษัท จ่ายเงินชดเชยให้กับ บัญชีเทรดของลูกค้า หรือยกเลิกผลของ การดำเนินการเทรด ที่ถูกโต้แย้ง โดยนำยอดคงเหลือของ บัญชีเทรดของลูกค้า กลับไปเหมือนเดิมในกรณีที่ การดำเนินการเทรด ที่ถูกโต้แย้งจะไม่ได้รับการดำเนินการ ผลลัพธ์ของการดำเนินการเทรดอื่น ๆ ใน บัญชีเทรดของลูกค้า จะไม่ได้รับผลกระทบ
  • การจ่ายเงินชดเชยจะเข้าบัญชี บัญชีเทรดของลูกค้า ภายในหนึ่งวันทำการหลังจากมีการตัดสินใจในเชิงบวกเกี่ยวกับคำเรียกร้อง ลูกค้า
  • ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทที่ไม่ได้อธิบายไว้ใน ข้อตกลง นี้ เมื่อบริษัททำการตัดสินใจขั้นสุดท้าย จะได้รับคำแนะนำจากบรรทัดฐานของแนวปฏิบัติและแนวคิดระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเกี่ยวกับ การระงับข้อพิพาทอย่างยุติธรรม
  • กฎหมายของ Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia จะคุ้มครองข้อตกลงนี้และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เขตอำนาจศาลในเรื่องหนึ่งอาจเป็นของรัฐหนึ่งเป็นการเฉพาะ และสถานที่สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงหรือการใช้บริการนี้จะเป็นศาลของ Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia และทั้งสองฝ่ายยินยอมต่อเขตอำนาจศาลของศาลดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว
 • ระยะเวลาและการสิ้นสุดของข้อตกลง
  • ข้อตกลงนี้จะมีผลตั้งแต่วินาทีที่ ลูกค้า เข้าสู่ระบบ พื้นที่ของลูกค้า เป็นครั้งแรกที่ https://po.life/th/registration/ (โปรไฟล์ของลูกค้า< /b> การลงทะเบียน) และจะมีผลบังคับใช้ตลอดไป
  • ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติ ข้อตกลง นี้เพียงฝ่ายเดียว:
   • ข้อตกลงจะได้รับการพิจารณายุติตามความต้องการเริ่มต้นของ ลูกค้า ภายในเจ็ดวันทำการนับจากเวลาที่ปิด โปรไฟล์ของลูกค้า ใน >พื้นที่ของลูกค้า หรือได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ลูกค้า ที่มีคำขอยกเลิกข้อตกลง โดยมีเงื่อนไขว่า ลูกค้า มี ไม่มีภาระผูกพันที่ไม่ได้ปฏิบัติตามภายใต้ข้อตกลงนี้ ลูกค้า ต้องส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกไปยังอีเมล บริษัท: support@po-trade.com
   • บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงกับลูกค้าแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีคำอธิบายใด ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทรับรองว่าจะปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินของตนต่อลูกค้า ณ เวลาที่ข้อตกลงสิ้นสุดลงภายใน 30 วันทำการ โดยมีเงื่อนไขว่า ลูกค้าไม่มีภาระผูกพันที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามในที่นี้
   • บริษัท มีสิทธิ์ที่จะยุติ ข้อตกลง เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ ลูกค้า ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดหนึ่งข้อหรือหลายข้อของ ปฏิบัติตามข้อตกลง
  • ข้อตกลงนี้ถือว่าสิ้นสุดด้วยความเคารพต่อ สองฝ่าย เมื่อภาระผูกพันร่วมกันของ ลูกค้า และของ บริษัท ในส่วนของ การดำเนินการที่ไม่ใช่การเทรด ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้รับการปฏิบัติตามแล้ว และหนี้ทั้งหมดของแต่ละ ฝ่าย จะได้รับการชำระคืน โดยมีเงื่อนไขว่า ลูกค้า ไม่มีภาระผูกพันที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม< br/> ในกรณีที่ข้อตกลงยกเลิกก่อนกำหนดโดย บริษัท ผลลัพธ์ของ การดำเนินการเทรด จะถูกนำมาพิจารณาและปฏิบัติตามที่ ดุลยพินิจของ บริษัท
 • รายชื่อประเทศ
- สหรัฐอเมริกา
- ออสเตรีย
- เบลเยียม
- บัลแกเรีย
- โครเอเชีย
- ไซปรัส
- สาธารณรัฐเช็ก
- เดนมาร์ก
- เอสโตเนีย
- ฟินแลนด์
- ฝรั่งเศส
- เยอรมนี
- กรีซ
- ฮังการี
- ไอซ์แลนด์
- ไอร์แลนด์
- อิตาลี
- ลัตเวีย
- ลิกเตนสไตน์
- ลิธัวเนีย
- ลักเซมเบิร์ก
- เนเธอร์แลนด์
- โปแลนด์
- โปรตุเกส
- โรมาเนีย
- สโลวาเกีย
- สโลวีเนีย
- สเปน
- สวีเดน
- นอร์เวย์
- มอลตา